Filantropie & Sustainable Finance

Deze jongste hoogleraar aan de Universiteit Maastricht bekleedt sinds kort de leerstoel Filantropie en Sustainable Finance van het Elisabeth Strouven Fonds. Deze leerstoel richt zich onder meer op de ontwikkeling van een bredere leeromgeving voor filantropische innovaties en samenwerkingen.

Paul Smeets bestudeert in 2020 t/m 2025 met zijn team en studenten van de Universiteit Maastricht onder andere het gedrag, de effectiviteit en maatschappelijke meerwaarde van het Elisabeth Strouven Fonds en andere vermogensfondsen in Nederland. Hiermee wordt ook een verbinding gelegd met de FIN, de branchevereniging van fondsen. Het onderzoeksterrein van Paul Smeets is tot nu toe altijd filantropie geweest. Zo doet hij ook onderzoek naar de motieven van burgers om aan vermogenswervende fondsen te schenken. Hij probeert hierbij manieren te vinden om het welzijn van burgers in de regio te verbeteren door de impact per gedoneerde euro te verhogen.

*Belangrijke inzichten*
De samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en het Elisabeth Strouven Fonds levert de nodige belangrijke inzichten op, waarbij ook aandacht is voor de onderwijskant en de inbedding van filantropie binnen de faculteit School of Business and Economics.

In opdracht van: Elisabeth Strouven Fonds en Maastricht University School of Business and Economics
Idee en realisatie: CONCREET.media