Filmserie | Mensen maken IBA

In opdracht van Facet& maakten wij een 10-delige filmserie waarin we inzoomen op diverse verhalen uit de regio Parkstad.

IBA Parkstad draagt bij aan de verbetering van de regio. Het fenomeen IBA (Internationale Bau Ausstellung) is in Duitsland ontstaan en uitgegroeid tot een creatieve aanpak met een bewezen economische impuls voor de gebieden waar het programma is uitgerold. Het levert een tastbaar resultaat op door een fysieke verandering in het gebied. En een cultuuromslag in denken en werken in en waardering voor het gebied.

IBA Parkstad bevindt zich in de uitvoerende fase. Facet& adviseerde over de communicatie die voor deze fase van belang is. Wat laat IBA na, hoe laten we dat zien en hoe verbreden en verbinden we dit economische vliegwiel nog verder met de regio?

Een storytelling campagne werd bedacht: initiatiefnemers, bewoners, ondernemers en maatschappelijke partijen vertellen daarin over hun bijdrage aan IBA. De verhalen vingen we in filmpjes die we via social media verspreidden, aangevuld met abriposters en een nieuwe website. Deze succesvolle campagne die begon in 2018 liep door tot begin 2019.

In opdracht van: Communicatiebureau Facet&
Idee en realisatie: Facet& in samenwerking met CONCREET.media