100 jaar Fonds voor Sociale Instellingen

De Stichting Fonds voor Sociale Instellingen (FSI) is in 1918 door de toenmalige Staatsmijnen opgericht. Het doel van de stichting is het behartigen van de belangen van onder meer het personeel van DSM. Daarnaast verleent de Stichting FSI subsidies aan verenigingen en instellingen in Zuid-Limburg.

In 2018 bestond het Fonds voor Sociale Instellingen 100 jaar en dat werd met meerdere bijzondere events, verspreid door het jaar, gevierd. Een terugblik in vogelvlucht.

In opdracht van: Fonds voor Sociale Instellingen
Idee en realisatie: CONCREET.media