MEMIC Maastricht

MEMIC is het centrum voor data- en informatiemanagement van Maastricht University/MUMC+. MEMIC faciliteert dataverzameling, informatiebeheer en kennisontsluiting voor wetenschappelijk onderzoek. Er kan ondersteuning gevraagd worden bij het gehele onderzoekstraject of bij delen ervan. Precies daar waar het nodig is.

In opdracht van: MEMIC Maastricht
Idee en realisatie: CONCREET.media