Mensen maken IBA #10 – Terugblik & Toekomstbeeld

In de campagne #mensenmakeniba vertelden bewoners van Parkstad over de betekenis van IBA voor hun buurt, project en (woon)omgeving. In story #10 – de laatste in de reeks – blikken we terug op deze verhalen én kijken we vooruit op de toekomst. De toekomst van de mensen, de buurten, IBA én Parkstad.

Storytellers Joost (story #2 – SUPERLOCAL), Bas (story #4 – Land van Kalk) en July (story #5 – Treebeek) vertellen samen met Kelly Regterschot (algemeen directeur IBA Parkstad) over ’hun’ project, de betekenis voor hun buurt en welke kansen zij zien voor de toekomst.

In opdracht van: Communicatiebureau Facet&
Idee en realisatie: Facet& in samenwerking met CONCREET.media